NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Daniel Pastirčák

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. Je to opravdu jednoduché, vyzkoušejte to!

Do KONCE LISTOPADU objednávejte pomůcky ke čtení Bible na rok 2021 u Hanky Vysloužilové.

  • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
  • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 60 Kč za kus
  • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

V úterý se sejde celosborové staršovstvo.

Nenechte si ujít biblickou hodinu, která otevře náš adventní cyklus BOŽÍ DOMOV. Martin Najbrt otevře Bibli tam, kde se mluví o stanu a jeho duchovním významu pro nás – ve čtvrtek v 18:30 osobně nebo na https://cbsmichov.cz/live/

Jana Zelinková a Ondřej Staněk s radostí oznamují, že si udělí svátost manželství v sobotu 5. 12. v Černošicích. Máme radost spolu s vámi!!!

Ve středu 18. listopadu Rada CB zahájila v našem sboru mimořádnou vizitaci. Od té doby proběhla již dvě setkání se staršovstvem. Vizitační komise, kterou navrhla Rada, má toto složení: David Novák – předseda komise, Bronislav Matulík, Petr Raus a Robert Hart. Vizitátoři nyní chtějí mluvit s konkrétními lidmi, nakolik to je s ohledem na epidemická opatření možné.