NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Robert Hart

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Počítáme s tím, že on-line přenos nedělní bohoslužby bude pokračovat i v letních měsících, nakolik to jen bude možné. Biblické hodiny se v letních měsících nebudou ani vysílat ani nahrávat. Počínaje zářím však s vysíláním a nahráváním biblických hodin zase začneme.

Dnes:

Prosíme o modlitby za tábory, které připravujeme v červenci – dorostový tábor začíná 4. srpna, příměstský tábor začíná 13. srpna.

Informace z Konference CB dnes v Soukenické: Konference schválila vznik samostatného berounského sboru spolu s dalšími samostatnými sbory: Plzeň – Návrat, Šumperk – Kostel jinak, korejský sbor Bethel. Máme také 6 nových kazatelů: Vojtěch Furák – Praha 6, Richard Hrdý – Vysoké Mýto, směřuje do služby v Ústí nad Orlicí, Tomáš Kolman – Opava, Miroslav Pavlíček – Rakovník, Daniel Šrámek – Plzeň, Tomáš Trávníček – Praha 1 Soukenická, stanice Neveklov. V kazatelské přípravě, ve vikariátu, je dalších asi 20 osob. Od září příštího roku začne pracovat Rada CB v novém složení – letos jsme volili 3 budoucí statutární zástupci, pro které je to práce na plný úvazek spojený s možným stěhováním – předsedou bude David Novák, místopředsedy budou Tadeáš Filipek a Bronislav Matulík. Zbývající členy Rady CB budeme volit příští rok.

Chceme vás také upozornit na tábory s angličtinou (English camps), které pořádá Biblická jednota. Informace najdete zde. Tábory mají dobrou kvalitu. Pro křesťany jsou příležitostí povyrůst ve víře i ve službě, pro nevěřící jsou příležitostí slyšet Evangelium. Naši Funkovi se jako lektoři účastní táborů 18. 7. – 25. 7. 2020 a  25. 7. – 1. 8. 2020 pro děti 12-15 let. Dotazy ráda zodpoví Amy (702 204 061, aa_funka@hotmail.com).

20. září se sejdeme k odloženému výročnímu členskému shromáždění. Od března máme vytištěné písemné materiály – do každé domácnosti jeden. Od zítřka si je můžete vyzvedávat proti podpisu v modlitebně. Pokud nemáte možnost si ji vyzvednout, napište kazateli a dostanete ji e-mailem.

Léčebná komunita Bétel hledá vedoucí na plný úvazek pro nově založenou komunitu pro ženy závislé na drogách a alkoholu. Více informací najdete zde: http://www.komunitabetel.cz/

Náš kazatel dnes slouží Slovem božím ve sboru na Šeberově, odkud k nám přijel náš dnešní host Robert Hart.