NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Bartošek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Po bohoslužbě se jednoduše přidejte ke KAFI PO BOHOSLUŽBĚ pomocí tohoto odkazu: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

Původně plánované silvestrovské setkání v modlitebně se vzhledem k 5. stupni protiepidemických opatření nekoná.

1. 1. 2020 od 17:00 se bude konat Novoroční shromáždění našeho sboru ve sborové budově. Přenos shromáždění můžete sledovat na sborovém webu https://cbsmichov.cz/live/.  Kdo by se chtěl shromáždění účastnit naživo (pouze omezený počet osob), prosíme o vyplnění formuláře zde: https://cbsmichov.cz/covid-19/.

Na členském shromáždění 20. prosince vizitátoři informovali o prvních výsledcích mimořádné vizitace, popsali hlavní události a chyby, které vedly k současné sborové krizi, pojmenovali hlubší příčiny a vyjmenovali svá doporučení. Vizitace pokračuje, nejdéle do července příštího roku. Na základě doporučení vizitátorů a vlastního zvážení situace se kazatel s manželkou rozhodl odejít ze služby v tomto sboru v průběhu ledna. V kázání 3. ledna kazatel připomene to, co se snažil smíchovskému sboru svojí službou předat – povzbuzení k víře, lásce a naději.

Nové nahrávky písní z uplynulých měsíců najdete v části “Písně” sborových stránek: https://cbsmichov.cz/tvorba/

Pro povzbuzení a potěšení předávám následující zprávu: Milí přátelé, v uplynulých měsících jsme téměř nemohli koncertovat, a proto jsme se rozhodli využít získaný čas ke skládání nových písní. Prvních pět z nich si můžete od 25.12. 2020 zdarma a k volnému užití stáhnout jako vánoční dárek na https://modlitebna.info/program/20201225-souzneni-k-vanocum/