NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Pavel Hošek

Děkujeme milému bratru Pavlu Hoškovi za jeho službu. Ve čtvrtek budeme pokračovat v rozhovoru nad Biblí, téma zní: Bůh v nás – Duch, oheň, voda, vítr, čtvrtek od 18:30.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do Legoprojektu na Barrandově v uplynulém týdnu.

Příští neděli bude pokřtěn Dan Kaštánek v rámci dopolední bohoslužby.

O týden později v neděli 10. listopadu bude sborový oběd a po něm členské shromáždění spolu s vizitátory, kteří s námi stráví víkend. Více informací bude v listopadovém číslo Sborových listů příští neděli.