NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Bartošek

V úterý se schází mládež po 18h.

Zveme všechny ke společnému biblickému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně 3. kapitola – ve Sborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme či nikoliv: Čtěme dopis do Efezu v těchto týdnech společně, konkrétně s otázkou: Proč je jednota důležitá, v čem spočívá, co jí prospívá, co jí škodí?

V pátek se schází dorost po 16h.

Pozvánka na sobotu pro nezadané křesťany protestantských církví: po stopách Jana Amose Komenského. Začátek v 9:30 v Soukenické ul. 15. Akce se jmenuje “unum necessarium”. Do čtvrtka je třeba se přihlásit Janě Matulíkové. Plakátek visí na nástěnce.

Příští neděli budeme společně slavit večeři Pánovu. Příští neděli se také nový člověk přidá k našemu společenství se všemi právy i závazky – je jím Michal Hejl.

Zveme vás k občerstvení v přízemí nyní po bohoslužbě. Při té příležitosti připomínám, abyste se podle svých možností zapojili do přípravy občerstvení tím, že si některou neděli vezmete na starost a napíšete se na seznam termínů na nástěnce v mezipatře.