NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Skupina mládežníků je tento víkend na festivalu United ve Vsetíně.

Náš prázdninový sborový program sestává ze čtvrteční biblické hodiny a nedělní oslavy:

  • na biblické hodině sledujeme jednotlivé oblasti praktické křesťanské služby: Přímluvná modlitba (Jan Valeš) (témata biblických hodin jsou v kalendáři)
  • v neděli před bohoslužbou je modlitební setkání, máte-li čas, přijďte již v 8:45 a přidejte se k ostatním ve vděčnosti a přímluvných modlitbách, příští neděli společně vstoupíme do nového školního roku
  • po bohoslužbě je čas na společenství u občerstvení, pokud se podaří ho zajistit

S dětmi na kole Hronovskem: 18. – 20. 10. (pátek – neděle). Trasa je zcela nenáročná, vede v podstatě pořád z kopce, po cestách, případně vedlejších silnicích, velmi hezkou krajinou. Další informace jsou v internetovém kalendáři. Neváhejte s přihlášením, uzavírka bude 15. září.