Nedělní oznámení sboru Církve bratrské v Praze 5

Kázající: Jan Valeš

Webový formulář pro přihlášení na sborovou dovolenou 2019 byl otevřen. První fáze přihlašování je určena přednostně pro návštěvníky naších shromáždění (bohoslužeb) a to jak berounských tak smíchovských. První fáze skončí na konci března. Po tomto datu bude přihlašování otevřené i všem našim přátelům a známým, kteří na žádné bohoslužby nechodí.

V týdnu se konají tato setkání:
V úterý – setkání Mládeže a jednání staršovstva
Ve středu – zkouška pěveckého sboru
Ve čtvrtek – Biblická hodina: Zkušenosti církve s půstem
V pátek – Dorost
V neděli – Ranní modlitební chvíle, bohoslužba se sv. večeří Páně a s nedělní školou pro děti