NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Aleš Čejka

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Ve čtvrtek od 18:30 pokračujeme s prázdninovým cyklem biblických hodin, v kterých studujeme biblické modlitby a také se společně modlíme. Tématem tohoto týdne jsou biblická varování před špatnou modlitbou. Biblické hodiny se přes léto ani nenahrávají ani nevysílají – přijďte 🙂

V úterý večer se ke své poradě sejde celosborové staršovstvo. Prosím, modleme se za moudrost a vedení od Boha pro všechny starší, kteří stojí v čele tohoto sboru.

Milí členové a členky sboru, zapište si prosíme do svých kalendářů:

  • členské shromáždění 6. září hned po bohoslužbě – volba nové volební komise
  • členské shromáždění 4. října ve 14h – výroční zprávy, majetkové a finanční osamostatnění Berouna, volba staršovstva

Jak již je napsáno v letním čísle Sborových listů, na přelomu září a října začne kurz Manželské večery. Přihlaste se prosíme manželům Najbrtovým do konce prázdnin – mnajbrtcentrum.cz, 733 625 755 a 733 625 756. Informace také na stránkách www.manzelskevecery.cz

V neděli 23. srpna se obracejte na Aleše Čejku. Ve zbytku týdne již bude k dispozici kazatel, který se v neděli večer vrací s rodinou z dovolené.