V úterý je v 18.30 společná biblická hodina v Soukenické, poslouží Libor Duchek výkladem osmé kapitoly listu Římanům. 

Další data k zaznamenání:

  • 5. – 12. 8. sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov
  • 11. 9. instalace br. kazatele Pavla Bischofa jako kazatele správce smíchovského sboru (v rámci dopolední bohoslužby)


Celocírkevní akce a pozvánky:

  1. 13. 8. OPEN IT! – Letní biblická škola pro mládež 16+, pořádá Evangelikální teologický seminář ve spolupráci s Odborem mládeže a Dorostovou unií CB (podrobné info zde).


Vyklízení sborového domu
Pokud máte ve sborové budově Vaše soukromé věci, o kterých nejste s hospodářem Alešem Čejkou domluveni na jejich uložení, prosíme o jejich odnesení nebo o upozornění Aleše Čejky na tyto věci do 31. července. Po tomto datu začne postupné vyklízení nepotřebných věcí ze sborové budovy a mohou být zlikvidovány, pokud o nich nebude hospodář informován.