NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Ruslan Gricyk

Připomínáme, že členské shromáždění 29. března je odloženo, termín včas zveřejníme.

Pravidelná setkání našeho sboru v tomto týdnu: Přehled a více informací v kalendáři.

  • mládež i dorost jsou nařízením vlády zrušeny
  • biblické hodiny: Tento týden jsme je zkusili vysílat živě a budeme pokračovat! Odkaz na záznam najdete zde. Probíhá cyklus Starozákonní oběti a oběť Ježíše Krista. Během čtvrtečního přenosu jsme evidovali 22-24 zařízení, které odebíraly přenos. Děkujeme za povzbudivé reakce některých z vás, doufáme, že to je užitečné. Živé vysílání biblických hodin ZDE.
  • nedělní bohoslužby: Minulou neděli bohoslužba v živém vysílání vypadala tak, jak to obvykle děláme. Domluvili jsme se ve staršovstvu, že od 22. března budou trochu zjednodušené. Kvalita přenosu nebyla ideální, spojení vypadávalo. Děkuji Pavlovi B. a Ruslanovi G., že během týdne zavedli pevné internetové připojení až do velkého sálu a pořídili nový počítač pro zvukaře. Ve čtvrtek při biblické se spojení zdálo být dobré, tak snad to bude i v neděli. Záznam bohoslužby zveřejňujeme co nejdříve. Živé vysílání bohoslužeb ZDE.

Sborové společenství v době nouzového stavu:

  • V dnešní době je dobré k osobním rozhovorům využívat telefony. Pokud by někdo z vás chtěl zavolat dalším, s kterými se rád potkával na nedělních bohoslužbách, lze předpokládat, že máme ve sboru ten problém, že neznáme navzájem svá telefonní čísla. Nabízíme tedy, abyste se v takovém případě obrátili na kazatele (777 262 841) a ten může výměnu telefonních čísel zprostředkovat.
  • Senioři a zdravotně oslabení, kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl, mohou požádat o praktickou pomoc, např. s nákupem potravin, na tel. čísle 724 604 398. Dodání nákupu bude zajištěno v roušce a v rukavicích. Děkujeme mládežníkům a dalším dobrovolníkům!
  • Pokud naopak nabízíte pomoci, obraťte se na kazatele. Děkujeme!
  • Informace kazatel rozesílá e-mailem v sobotu z e-mailové adresy jan.vales@cb.cz. Pokud jste je nedostali, může to být buď proto, že skončily mezi nevyžádanou poštou (to si ověřte), nebo kazatel na vás nemá e-mail (můžete mu ho poslat). Pokud se objeví nějaké důležité informace v týdnu, může vám přijít i ještě jeden e-mail v průběhu týdne. To by mělo být dostatečné.

Přišla výzva z Diakonie CB: “Možná máte ve sboru někoho, kdo se pustil do šití roušek. Pokud tomu tak je a byl by ochotný se o tyto roušky rozdělit, nebo je ušít pro zaměstnance Diakonie CB, tak to velmi uvítáme. Snad už se blíží dny, kdy něco dostaneme, ale může to trvat déle a může toho být nedostatek. Tento týden mi 6 roušek přinesla např. naše paní účetní nebo jsme je dostali od lidí z okolí.” Pokud chcete Diakonii CB nějaké roušky poskytnout, stačí je dopravit do modlitebny ve Vrázově ulici – odvezeme je přímo do Bethesdy.

Pokud byste naopak sami roušku potřebovali, máme v modlitebně k dispozici roušky, které nám pro potřeby sboru darovala jedna osoba. Rádi vám je dovezeme až domů – volejte pastorační asistentce Janě Valešové (777 207 867).

Velký sál se plní novými židlemi. Obrázky najdete ve sborových oznámeních zde. Kdo má zájem si odvézt domů či na chalupu lavici z modlitebny, ať se hlásí u hospodáře Pavla Bartoška.

Také letos je připraven příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let v termínu 13.-17. července. Dejte tuto informaci prosím svým známým, kteří mají děti tohoto věku.

Připomínám letní sborovou dovolenou. V tuto chvíli sice nevíme přesně, jak budou následující měsíce vypadat, ale nic nebrání tomu se na sborovou dovolenou přihlásit (zálohy se budou platit později).

Pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka najdete na stránkách Církve bratrské.

Rada Církve bratrské připravuje na internetových stránkách církve burzu nápadů pro stav nouze, která by přinesla tipy a nápady, co dělat s dětmi doma, tipy na zajímavé audio knihy, tipy na pomoc, zajímavé aktivity, jak vést setkání skupinek na dálku, jak komunikovat s potřebnými, jak pracovat ve staršovstvu, mládeži, dorostu, a podobně. Můžete také na této webové stránce přispět i vlastním tipem nebo nebo nabídkou ve stavu nouze.

Příští neděli přecházíme opět na letní čas, takže můžeme být doma o hodinu déle 🙂