NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Neděle 21. června po dlouhé době karantény opět připomíná obvyklou smíchovskou bohoslužbu – včetně večeře Páně 🙂

  • Již není třeba se na bohoslužbu hlásit. Míst je dost, již není třeba dodržovat odstupy 2 m.
  • Pro ty, kdo odstup 2m od druhých potřebují, je vyhrazen malý sál. Snad se dobře vejdeme.
  • Nadále nosíme na bohoslužbě roušky a dezinfikujeme si ruce.
  • Besídka bude jedna společná pro děti různého věku – začínáme však společně, děti odejdou až během bohoslužby. Děkuji Lence Bartoškové, že se této služby ujala.
  • Bohoslužby se také můžete účastnit pomocí živého vysílání: http://cbsmichov.cz/live/

V pátek jsme se v obřadní síni kladenských hřbitovů rozloučili s bratrem Bohuslavem Čechem, který zemřel v sobotu 13. června v nedožitých 94 letech. Jeho synové Přemek a Zbyněk srdečně sbor pozdravují.

Dnes večer se také sejdeme k modlitbám v 18h. Setkání je určeno všem, kteří hledají Boží království a chtějí Bohu děkovat a přimlouvat se u Něj za konkrétní lidi a události. Není nutné se nikde hlásit, stačí prostě přijít. Náměty k modlitbám je také možné sdělit kazateli sboru (Jan Valeš, 777 262 841).

V příštím týdnu se sejde v úterý mládež a staršovstvo, v pátek dorost.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina – závěrečná část cyklu výkladů o rozlišování toho podstatného, služebného a vedlejšího v duchovním životě. Konkrétně se budeme zabývat misijními metodami. Na stránce tohoto cyklu výkladů najdete materiály z uplynulého čtvrtka, kde najdete také námět na přemýšlení na příště.

V příštím týdnu také začneme rozesílat delaily k platbám za sborovou dovolenou, která začíná 31. července.

Chceme vás také upozornit na tábory s angličtinou (English camps), které pořádá Biblická jednota. Informace najdete zde. Tábory mají dobrou kvalitu. Pro křesťany jsou příležitostí povyrůst ve víře i ve službě, pro nevěřící jsou příležitostí slyšet Evangelium. Naši Funkovi se jako lektoři účastní táborů 18. 7. – 25. 7. 2020 (úroveň B1 pro děti 12-15 let) a  25. 7. – 1. 8. 2020 (úroveň B2 pro děti 12-15 let). Dotazy ráda zodpoví Amy (702 204 061, aa_funka@hotmail.com).

V sobotu 27. června se koná konference zástupců všech sborů CB. Delegáty za náš sbor jsou Jan Valeš, Jana Lešuková a David Kašper.

V neděli 28. června se těšíme na výlet III. generace. Po bohoslužbě bude pro účastníky výletu zajištěn oběd. Autobus odjíždí před 13h. Předpokládaný návrat mezi 18 a 19 hodinou. Více informací v tomto článku.