NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jsou omezeny všechny akce včetně bohoslužeb na šest osob uvnitř, ale i ve vnějším veřejném prostoru. Společný zpěv je povolen pouze do počtu pěti zpěváků, rozestup mezi osobami musí být alespoň dva metry. Toto omezení je vyhlášeno do 3. listopadu.

K přímému přenosu bohoslužeb a biblických hodin se přidejte zde: https://cbsmichov.cz/live/

Ranní modlitební chvíle v 8:45 se konat bude – třeba přijde alespoň jeden či dva lidé.

Na neděli 18. října byla ve Sborových listech vyhlášena finanční sbírka na Evangelikální teologický seminář (ETS). Své příspěvky můžete poslat elektronicky na sborový účet 150416108/0300, variabilní symbol: 8.

V úterý se sejde staršovstvo. Jedním z hlavních bodů bude rozhovor o událostech předcházejících volbě staršovstva. Prosíme o vaše modlitby, abychom měli moudrost se správně rozhodnout.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Ve světě, ale ne ze světa”. Naším hostem bude Daniel Fajfr. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Mládežníci se v úterý potkají po internetu (více informací na instagramových stránkách “mladezsmichov”). Také dorost se v pátek setkal po internetu.

Zde najdete pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka.

Z iniciativy Martina Hrbka se na internetových stránkách sboru objevila nová nabídka: OSOBNÍ KNIHOVNA. Nemáte co číst? Potřebujete sehnat zajímavou knihu? Podívejte se, kdo vám co dobrého může půjčit… https://cbsmichov.cz/knihovna/

Závěry členského shromáždění 4. října:

  • Bylo zvoleno nové celosborové staršovstvo v následujícím složení: Libor Duchek (místopředseda), Pavel Bartošek (hospodář), zapisovatelka (Olga Kutílková), Bohuška Najbrtová, Aleš Čejka; a kazatelé Jan Valeš a David Kašper (do 31. 12. 2020).
  • Byl přijat hospodářský výsledek za rok 2019 a zvoleni nové revizorky na další čtyřleté období (Dagmar Průšková a Miriam Bartošová, náhradník Zbyněk Ferenc).
  • Schváleno bylo finanční a majetkové dělení mezi smíchovským a nově vznikajícím berounským sborem v navržené podobě. Prostředky vložené smíchovskou částí sboru do nákupu sborového domu v Berouně v únoru tohoto roku jsou darem berounským a ti nemusí nic z toho vracet.