Nedělní oznámení sboru Církve bratrské v Praze 5

Kázající: Jan Valeš

V týdnu se konají tato setkání:
V úterý – Mládež a staršovstvo
Ve čtvrtek – Biblická hodina: Trojjediný Bůh
V pátek – Dorost s přespáním do soboty
V neděli – Ranní modlitební chvíle, bohoslužba s nedělní školou pro děti

Za 2 týdny bude výroční shromáždění shromáždění členů tohoto sboru, 31. března ve 14 hod. Spolu s berounskými se sejdeme ke společnému obědu – prosíme všechny, aby přinesli něco drobného jako moučník, slaného či sladkého. Ode dneška si můžete vyzvednout zprávy a program členského shromáždění. Je připraven 1 výtisk na domácnost. Na přiložený papír napište své jméno. Děkujeme.

Všichni jste srdečně zváni na občerstvení v Dřevěném sále v přízemí.