NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Martin Najbrt

Již je otevřeno přihlašování na sborovou dovolenou! Na internetových stránkách – RYCHLÍK najdete fotky, informace, včetně ceny. Do konce března je čas pro účastníky našich bohoslužeb (na Smíchově i v Berouně). Pak otevřeme přihlašování také ostatním, kteří se budou chtít přidat. Podívejte se, pojedeme na nové místo!

Nové židle pro tento sál se již vyrábí. Připomínám proto výzvu, kterou staršovstvo zveřejnilo v prosincovém čísle Sborových listů: “Každý z vás máte možnost uchovat si kus historie sboru ve fyzické podobě! Pokud máte zájem o lavici, dvě nebo deset, přihlaste se u hospodáře Pavla Bartoška.

Zveme všechny ke společnému biblickému studiu dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně přelom 5. a 6. kapitoly – ve Sborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme či nikoliv: Čtěme dopis do Efezu v těchto týdnech společně, konkrétně s otázkou: Které vztahy jsou pro Boha důležité, které vztahy nově vytváří, které a jak svým Duchem proměňuje?

Tento týden má Praha 5 jarní prázdniny, není setkání dorostu. Mládež své setkání mít bude.

Celosborové i berounské staršovstvo jednomyslně odsouhlasilo koupi starší nemovistosti v ulici Na Tržišti v Berouně. Přistoupili jsme k tomuto rozhodnutí v souladu s mandátem, které staršovstvo získalo od členského shromáždění v červnu loňského roku. V současné době se odehrávají kroky směřující k podpisu kupní smlouvy. Podrobnější informace budou zveřejněny jakmile k podpisu kupní smlouvy dojde.