NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Daniela Klimešová

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Minulou nedeli se konala večerní on-line konference, jejímž cílem bylo naslouchat lidem s odlišným názorem (AEAP = Auditur et altera pars).

  • Staršovstvo děkuje Zdeňkovi Vojtíškovi za moderaci konference v neděli večer.
  • Děkujeme za podněty, které jste moderátorovi poslali.
  • Staršovstvo se těmito podněty zabývá a přemýšlíme, co dál. Ve stejném formátu některou z nejbližších nedělí pokračovat nebudeme. Termín příští konference zatím není stanoven. V dostatečném předstihu Vás případně informujeme.
  • Bylo vidět, že se rádi vidíme a je chuť se v on-line prostoru potkat. Zvažujeme několik možností, jak takové setkání připravit.
  • Co už funguje, je “kafe po bohoslužbách” – vyzkoušejte: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe Jednoduše klidněte na tento odkaz v neděli po bohoslužbách 🙂
  • Nově zvolené staršovstvo s kazatelem dobře spolupracuje. Mimo jiné s konzultanty, které nám přidělila Rada CB, připravujeme vizitaci. Těmi konzultanty jsou kazatelé Robert Hart, David Novák a Broněk Matulík. Termín vizitace ještě není určen.

V uplynulém týdnu zemřeli dva lidé drazí naší sborové rodině – Jiřinka Galašová a kazatel Andrej Beňa. Účastnit se může pouze 10 osob – proto pohřeb sestry Jiřiny Galašové bude vysílán živě ve čtvrtek v 10:15 na stejné stránce jako biblické hodiny: https://cbsmichov.cz/live/

Proběhlo jednání staršovstva. Děkujeme za vaše modlitby. Zažíváme jednotu a naladění na stejnou notu – např. vidíme jako společnou prioritu, abychom každý z nás byli v kontaktu s konkrétními lidmi ve sboru právě v těchto nesnadných dobách, zvláště s těmi, kdo jsou zodpovědni za konkrétní oblasti sborové služby.

Nenechte si ujít biblickou hodinu tentokrát o duchovní hudbě a zpěvu s Tomášem Najbrtem – ve čtvrtek v 18:30 také na https://cbsmichov.cz/live/

Jsou k dispozici pomůcky ke čtení Bible na rok 2021. Objednávejte do KONCE LISTOPADU u Hanky Vysloužilové.

  • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
  • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 90 Kč za kus
  • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

Příští neděli je tradiční sbírka na Diakonii CB. Informace o činnosti Diakonie přibližuje video: https://tiny.cc/nedelediakonie

Předseda Rady CB David Novák vyzývá celou církev k modlitbám a půstu ve dnech 21.-23. listopadu. Provázet modlitbami nás budou dva texty: Žalm 121 a část dopisu do Filipis (4,1-9). Je také možné se přihlásit do modlitebního řetězce (odkaz zde).

Jana Z. a Ondřej S. s radostí oznamují, že si udělí svátost manželství v sobotu 5. 12. v Černošicích. Máme radost spolu s vámi!!!

V příštím týdnu bude kazatel Jan Valeš na dovolené.