NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Tomáš Chráska

Od pátku bude ve sborových prostorách zkoušet pěvecký sbor Effatha. V neděli se také podle možností v bohoslužbě přidají některou písní z jejich nového repertoáru. V souvislosti s tím prosíme, kdo byste byli ochotni, přinést něco slaného či sladkého ke svačinám nebo pomoci s přípravami svačin během soboty – hlaste se prosím Olině Kutílkové, Janě Chráskové nebo Tomášovi Chráskovi.

Připomínáme termín sborové dovolené: začíná v pátek 31. července a končí také v pátek 7. srpna. Termín najdete v intenetovém sborovém kalendáři.

Kurzy angličtiny na Barrandově – oznámení Amy Funkové a Martina Hrbka. Pozvání lidem ve sboru se účastnit kurzů a také na ně pozvat známé. Kurzy začínají 21. ledna. Více informací ZDE.

Pravidelná setkání tohoto týdne:

  • mládež v úterý po 18h
  • dorost v pátek po 16h
  • společné biblické studium dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30, konkrétně přelom 1. a 2. kapitoly – ve Sborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme či nikoliv: Čtěme dopis do Efezu v těchto týdnech společně, konkrétně s otázkou, jaká jsou hlavní témata tohoto dopisu.

Ondřej Košťák děkuje za příspěvky předplatitelů časopisu Brána – díky nim má kaplanská služba v Nemocnici Na Homolce po celý rok k dispozici 5 ks tohoto časopisu pro potřeby pacientů.