NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

KÁZAJÍCÍ: Jan Valeš

Biblická hodina tohoto týdne je dokončením prázdninového cyklu o praktické službě druhým lidem. Naším hostem bude ředitel Diakonie CB, kazatel Roman Kysela. Téma zní: Pomáhat ze soucitu? Milosrdenství v praktické službě. Ve čtvrtek v 18:30 v dřevěném sále.

Dnes vychází nové číslo Sborových listů. Gratulujeme novým redaktorkám, že svoji prvotinu stihli včas!

V nich se mimo jiné dočtete program našeho podzimního cyklu kázání a biblických hodin na základě apoštolského vyznání víry. Cyklus se jmenuje: Jak nás formuje křesťanská víra? Informace jsou také na internetu a na facebooku. Začínáme příští neděli kázáním o tom, jak prakticky nás formuje víra v Boha Stvořitele.

Během prázdnin se také podařilo dotáhnout formální stránku přesunu manželů Klamkových z ostravského sboru Církve bratrské. Tímto vás vítáme coby smíchovské členy a jsme vděční, že jste součástí tohoto sboru.

S dětmi na kole Hronovskem: 18. – 20. 10. (pátek – neděle). Trasa je zcela nenáročná, vede v podstatě pořád z kopce, po cestách, případně vedlejších silnicích, velmi hezkou krajinou. Další informace jsou v internetovém kalendáři. Neváhejte s přihlášením, uzavírka bude 15. září.