NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Informace z Berouna:

  • Koupě pozemku pokračuje zdárně dál.
  • Příští neděli je v opět po dvou měsících členské shromáždění, na kterém se bude mimo jiné nakonec hlasovat o osamostatnění berounského sboru.

Zveme všechny k závěrečnému setkání biblického studia dopisu apoštola Pavla do Efezu ve čtvrtek v 18:30: Co ze studovaného dopisu vyplývá pro nás jednotlivě i pro nás jako sbor? Co si ze společného studia odnášíme?

Již je otevřeno přihlašování na sborovou dovolenou! Na internetových stránkách – RYCHLÍK najdete fotky, informace, včetně ceny. Do konce března je čas pro účastníky našich bohoslužeb (na Smíchově i v Berouně). Pak otevřeme přihlašování také ostatním, kteří se budou chtít přidat. Podívejte se, pojedeme na nové místo!

V sobotu 18.4. proběhne orientační běh v Chuchelském háji, kam jsou zváni všichni lidé ze sboru a naši přátelé. Sraz v cca 11:30 u zookoutku: https://mapy.cz/s/kavudadoco. Vstupné dobrovolné. Bližší info je ve Sborových listech. Přihlašování emailem Martinu Hrbkovi pomocí sborového e-mailu.

To vše a další informace najdete v březnovém čísle Sborových listů. Děkujeme!

Dnes večer se sejdeme k modlitbám – přijďte na 18h nebo dejte vědět, za co bychom se mohli s vámi či za vás modlit.