Sederová večeře

O konání sederové večeře bude rozhodnuto nejpozději 1. dubna.
 
Když Ježíš s učedníky slavil poslední večeři, jednalo se o slavnostní jídlo o velikonočních svátcích. Slavil je jako všichni ostatní židé v jeho době – jde o rodinné svátky připomínající vysvobození z egyptského otroctví.
 
Již mnoho staletí židé tyto svátky slaví zcela konkrétním způsobem. Je to vlastně masitá večeře, které předchází modlitby, vyprávění příběhu a písně. Po večeři následují vedle moučníku další písně a modlitby. Součástí slavnosti je také dětská schovávanka. A celý večer přirozeně člení čtyři přípitky pohárem vína. Tomuto jednotnému postupu se hebrejsky říká seder, pořad. Sederová večeře je tedy slavení židovských svátků tímto prastarým způsobem.
 
Zveme zvláště ty, kdo to ještě nikdy nezažili: Pojďme slavit sederovou večeři na půdě našeho sboru. Připomeneme si tak velké Boží vysvobození, které se odehrálo kdysi v Egyptě. Porozumíme mnoha hlubokým souvislostem mezi Starým zákonem a Ježíšovým příběhem. Také svátost večeře Páně dostane další odstín, Ježíš ji totiž ustanovil právě během takové večeře.
 
Protože jde o celou večeři, kterou je třeba připravit na přesný počet osob a také ji zaplatit, a také kvůli omezené kapacitě dřevěného sálu ve Vrázově ulici, je třeba si místo u sederové večeře rezervovat.
Kapacita je omezena – 20 míst. Rezervační formulář naleznete vpravo.

KDY

8. dubna 2020 od 18 do 21 hodin

KDE

Sbor CB Smíchov, Vrázova ul. 4, dřevěný sál

ZA KOLIK

300 Kč pro dospělého, 200 Kč pro nezletilé (nebudou pít víno)