NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni k biblické hodině. Naším hostem bude psycholog Marek Macák, učitel na ETS. Tématem bude role svědomí v životě věřícího člověka, nadpis zní: “Co není z víry, je hřích”. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Dorost i mládež probíhají po internetu.

Příští neděli 1. listopadu se společně přidáme spolu s dalšími sbory naší církve k bohoslužbě v Černošicích, kde bude kázat předseda David Novák.

Staršovstvo spolu se Zdeňkem Vojtíškem vás zvou k setkání nazvanéMU “Audiatur et altera pars” v neděli 8. listopadu v 18h formou on-line konference. Je to stará právní zásada, podle níž musí být slyšena také druhá strana sporu. V současné krizi sboru není dost dobře možné hovořit o jasně vymezených dvou stranách (žalující a žalované), ale pro každého z nás existuje nějaká „druhá strana“, vůči níž se – vědomě či nevědomě, emo­cionálně či se stopami racionality – vymezujeme. V základu akce jsou dvě přesvědčení: že v krizi můžeme rozpoznat Boží vedení asi jen tehdy, když se pokusíme lépe porozumět sobě i druhým, a že v současné situaci nám zabraňuje v porozumění to, že dosud byla málo či málo autenticky slyšitelná ta strana, která je pro nás „druhá“, a tak jsme odsouzeni k tomu stát se oběťmi spekulací, drbů, pomluv a předsudků.

Nyní je správná doba pro objednání časopisu Brána – pokud jej v tuto chvíli odebíráte, dostanete e-mail s informacemi. Chci pozvat vás, kdo tento časopis vydávaný Církví bratrskou neodebíráte, abyste si jej objednali – grafik.brana@seznam.cz. Na ukázky starších čísel se můžete podívat na internetu – https://brana.cb.cz.